Tuisblad Ons Geskiedenis Visie en Missie Toelatingskriteria Personeel Beheerliggaam Fooie Bankbesonderhede Gedragskode Skooldrag Inkontinensie Kliniek Gallery Behoefte-Ontleding Kontak Ons
Tuisblad Ons Geskiedenis Visie en Missie Toelatingskriteria Personeel Beheerliggaam Fooie Bankbesonderhede Gedragskode Skooldrag Inkontinensie Kliniek Gallery Behoefte-Ontleding Kontak Ons

Mev Muriel Brand was een van ‘n klein groepie merkwaardige vroue wat betrokke was by die lewens van kinders met serebrale gestremdhede en na wie ‘n paar Suid-Afrikaanse spesiale skole vernoem is.  Nadat sy vir meer as 15 jaar die Forest Town Skool in Johannesburg ondersteun het, het sy begin om fondse in te samel vir die vestiging van ‘n nuwe skool in die ooste van die Witwatersrand.  Die Muriel Brandskool is uiteindelik na haar vernoem.  Sy en haar man, Mnr Charles Brand was nou betrokke by die skool, vanaf die ontstaan van die skool se borgliggaam in 1964, tot en met hul afsterwe in 2003 op die onderskeie ouderdomme van 94 en 95 jaar.


Muriel Lillie Brand (née Freeman) is op 8 Augustus 1908 in Wensbury, Engeland gebore.  Haar familie het na Suid-Afrika geïmmigreer toe sy vyf jaar oud was.  Sy het skool gegaan in New Modderfontein en het op die ouderdom van 14 jaar na die besigheidskollege in Benoni gegaan.  Sy is in 1932 met Charles Brand getroud.  Hulle het interessante tye beleef tydens hul lewens – die Eerste- en Tweede Wêreldoorloë, asook die mynwerkersstaking in 1922.  Tydens die Tweede Wêreldoorlog het Charles saam met die genietroepe na die Noorde gegaan, terwyl Muriel in Benoni die oorlog ondersteun het deur die gemeenskap se hulpbronne te help koördineer en te mobiliseer.


Die volgende huldeblyk is deur Mnr en Mev Brand se kleindogters geskryf, en word geplaas met die toestemming van die Brand-familie:


Me Muriel Brand: 1908 - 2003
murielbrand3.jpg Huldeblyk
vir Leerders met Spesiale Onderwysbehoeftes
MURIEL BRANDSKOOL